Đang xem các bài viết trong chuyên mục

Pháp luật

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2022

Một số chính sách như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc; Điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH; Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động có hiệu lực từ tháng 3/2022. Tăng mức trợ cấp hàng…
Đọc thêm...