Truyện ngắn: Đôi bạn

Bà Hà xách làn chuẩn bị đi chợ thì nghe tiếng thằng Lụt: “Mày đền cho tao đi, đền đi. Bà ơi, bà ơi! Thằng Đẩu nó phá hỏng chiếc máy bay của cháu rồi”. Bà nội Lụt chạy vào thấy chiếc máy bay nằm chỏng chơ dưới đất. Cánh một đằng,…
Đọc thêm...