Giá xăng tăng 204-337 đồng/lít từ 15 giờ ngày 21/10

128
Ngày 21/10, Liên bộ Công thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, trừ dầu mazut.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 21.496 đồng/lít (tăng 204 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Xăng RON95-III: không cao hơn 22.344 đồng/lít (tăng 337 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 24.783 đồng/lít (tăng 596 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu hỏa: không cao hơn 23.663 đồng/lít (tăng 843 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.899 đồng/kg (giảm 195 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Như vậy, trong kỳ điều chỉnh lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, trừ dầu mazut.

Từ 15 giờ ngày 21/10 mỗi lít xăng tăng 204-337 đồng ảnh 1

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa là 0 đồng/lít, còn dầu mazut là 708 đồng/kg.

Ngoài ra, nhà điều hành quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21/10.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 21/10.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM