Hải Phòng ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022

51

Để tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng được vui đón Tết Trung thu ý nghĩa và an toàn, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Đặc biệt tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích và tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện việc đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; Đưa tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

2. Bố trí kinh phí và tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em; Quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện đảo, các xã miền núi, trẻ em mồ côi, trẻ em vượt khó học giỏi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

hp
hp1
hp2

3. Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị, địa phương tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phầm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em và mời lãnh đạo thành phố tham dự.

– Tham mưu và chuẩn bị quà của lãnh đạo thành phố tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu.

– Tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố; Tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em sống ở khu vực miền núi, hải đảo, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em nghèo, trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp…

– Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trước ngày 19/9/2022; tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em), Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 23/9/2022.

6. Giao Sở Y tế chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Trung thu.

7. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng, tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm cho trẻ em, quản lý chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động thăm, tặng quà, tình hình tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố; chỉ đạo quan tâm sản xuất, phát sóng các chương trình, chuyên mục nghệ thuật, sân chơi, chuyên đề dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

9. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trong trường học đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế; Rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để hỗ trợ, trao học bổng, tặng quà, thiết bị học tập…

10. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác quản lý thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm dành cho trẻ em; Tăng cường công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là đồ chơi, đồ dùng dành cho trẻ em; xử lý nghiêm các vi phạm về sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực hoặc chứa chất độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em theo quy định.

11. Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn và tại các địa điểm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Trung thu; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Nông dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét, giải quyết.

Thu Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM