JICA hỗ trợ triển khai dự án khuyến nông tại 7 tỉnh phía Bắc trị giá 3 triệu USD

110

Dự án thí điểm khuyến nông cộng đồng trị giá 3 triệu USD hỗ trợ các hợp tác xã và phát triển vùng nguyên liệu sẽ được triển khai tại 7 tỉnh phía Bắc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM