Khánh thành nhà Tả Vu – Hữu Vu đình Doi Sóc (Từ Sơn, Bắc Ninh)

118

Ngày 24/12/2022, tại đình Doi Sóc, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành nhà Tả Vu – Hữu Vu đình Doi Sóc. 

Lễ Cắt Băng Khánh Thành Nhà Tả Vu Hữu Vu đình Doi Sóc

Lễ cắt băng khánh thành nhà Tả Vu – Hữu Vu đình Doi Sóc diễn ra trong sự trang nghiêm

Lễ Cắt Băng Khánh Thành Nhà Tả Vu Hữu Vu đình Doi Sóc 1

Lễ cắt băng khánh thành nhà Tả Vu – Hữu Vu đình Doi Sóc thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Lễ Cắt Băng Khánh Thành Nhà Tả Vu Hữu Vu đình Doi Sóc 2

Lễ cắt băng khánh thành nhà Tả Vu – Hữu Vu đình Doi Sóc nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đến chúc mừng

Xuân Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM