Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Ninh vinh dự nhận “Huân chương Độc lập hạng Ba”

180

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba” nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trực thuộc thực hiện các điều lệ, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo, quản lý 75 đơn vị trường học trực thuộc trên 19 phường trong thành phố, gồm 3 bậc học (Mầm non: 30 trường; Tiểu học: 24 trường; Trung học cơ sở: 21 trường), với tổng số 2545 cán bộ giáo viên, nhân viên lao động của toàn ngành.

Z3194238297329 Fbb58b12ce36038da65d5147e2b2577fNhờ những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh  đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Độc lập hạng Ba” tại quyết định số 2350/QĐ-CTN ngày 17/12/2021.Z3194238297431 94fdec9224459aa6413547692e128239

Z3194238297109 D63241d3c89ff83dcdac14007666cb11

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh

Để đạt được thành tích này, trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính  trị, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật… cho cán bộ giáo viên và học sinh, làm cho CBGV trong toàn ngành có nhận thức sâu sắc “yêu nghề, yêu người”, luôn có ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Xây dựng khối đoàn kết và phát huy nội lực của tập thể cũng như của cá nhân trong toàn ngành. Biết phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Z3194238286208 B0daa61863316154630b1b33d0508f3aÔng Nguyễn Cương Nghị – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Ninh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã chỉ đạo xây dựng và phát triển tốt “kỷ cương nề nếp nhà trường”:

– Đối với cán bộ và chuyên viên phòng: Phát huy sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm công tác để nâng cao hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.

– Đối với giáo viên: Bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị, về năng lực quản lý ngoại ngữ, về tin học… để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Xây dựng đội ngũ có ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.

– Đối với học sinh: Tổ chức và phát động học sinh có ý thức tự quản, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tổ chức phát động phong trào thi đua trong học sinh, thực hiện tốt các quy định “Người học sinh Kinh Bắc” thi đua đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

– Thực hiện tốt chế độ kiểm tra trường học và giáo viên, tăng cường kỷ cương nề nếp dạy và học.

– Thường xuyên tổ chức học tập bồi dưỡng các chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học như: Phương pháp STEM, Bàn tay nặn bột… Tăng cường trao đổi học tập lẫn nhau trong chuyên môn của các trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là phong trào đổi mới và cải tiến phương pháp dạy học được áp dụng có hiệu quả thiết thực nên chất lượng đại trà và mũi nhọn cả học sinh và giáo viên luôn được giữ vứng ở mức cao nhất tỉnh.

Đặc biệt nhờ sự chỉ đạo đúng hướng của chi bộ Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và công đoàn, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc, với quyết tâm cao của đỗi ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động, nhiệt tình sáng tạo, có tâm và có tầm của một ngành có truyền thống, phẩm chất tốt đẹp qua nhiều năm qua.

Z3194238297426 A0b64b9b0ac50e19134b3de0efee35d1Z3194238281992 C591d7470fedf279d318424fd551a6efQuyết định khen thưởng củ UBND tỉnh Bắc Ninh trao cho đơn vị được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất

Tính đến tháng 12/2020 toàn thành phố có 64/66 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (Trường mầm non Suối Hoa, Liên cấp Hoàng Hoa Thám mới xây dựng chưa được công nhận). Từ năm 2010 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt trong năm học 2010-2011 Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh xứng đáng khi được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Độc lập hạng Ba”.

Tự hào với những gì đã đạt được, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đoàn kết, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học. Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

Xuân Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM