Phường Nam Sơn (Bắc Ninh): Hoàn thành kế hoạch kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022

301

Phường Nam Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên 11,92 km2. Phường tiếp giáp với các phường Hạp Lĩnh, Vân Dương, huyện Quế Võ và xã Lạc Vệ huyện Tiên Du. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phường Nam Sơn đã hoàn thành kế hoạch đề ra, tạo bước phát triển về kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Phuong Nam Son

Trụ sở UBND phường Nam Sơn

Triển khai thực hiện niệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 phường Nam Sơn gặp không ít  khó khăn và thách thức. Do các ngành thương mại, dịch vụ, nhà trọ, chỉ tiêu thu ngân sách thấp. Tình trạng bỏ diện tích đất canh tác gia tăng, việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao chậm. Sản xuất nông nghiệp không được một số hộ gia đình chú trọng, do một số địa phương đặc thù làm dịch vụ các khu công nghiệp nên ít quan tâm đến sản xuất nông nghiệp nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển kinh tế của phường Nam Sơn. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, các ban ngành của thành phố Bắc Ninh, với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong phường, đã chủ động khắc phục khó khăn. UBND phường đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Thành ủy, UBND Thành phố, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường xây dựng kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch để ra.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hoằng – Chủ tịch UBND phường Nam Sơn cho biết: “6 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu của phường đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 122 tỷ 486 triệu đồng đạt 157% so với dự toán đầu năm. Chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 24 tỷ 332 triệu đồng. Về Sản xuất công nghiệp – TTCN tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Về sản xuất nông nghiệp: Diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân 2022 là 80.5 ha = 83,32% kế hoạch, năng xuất 60.15 tạ/ ha; Phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm. Về dịch vụ thương mại ước đạt 99 tỷ 174 triệu đồng, đạt 59,37% kế hoạch, tăng 14,7 % so cùng kỳ. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản ước đạt 59 tỷ 236 triệu đồng đạt 50,67% kế hoạch tăng 12,1% so cùng kỳ. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao rõ nét, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo”.

Với những gì đã đạt được, bộ mặt phường Nam Sơn đã được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thời gian tiếp theo, phường Nam Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế đảm bảo bền vững, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương như: nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh covid-19. Xây dựng các phương án, kịch bản cho những tình huống phát sinh dịch trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt đề án phủ vaccine covid-19 trong toàn dân và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

Tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng và các tuyến đường giao thông. Đầu tư cho xây dựng cơ bản, các công trình phúc lợi của địa phương, tạo cảnh quan khang trang – sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên cho các công trình giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, các công trình y tế, văn hóa, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường, quản lý kinh tế, tài chính ngân sách. Tăng cường củng cố xây dựng các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đời sống và thu nhập của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Dẫu biết rằng con đường phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân trong phường sẽ tiếp tục củng cố để xây dựng một Nam Sơn ngày càng năng động, đổi mới, hội nhập trên con đường phát triển kinh tế đất nước.

Xuân Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM