TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ

110

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, công tác bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan đang có những chuyển biến tích cực.

Tăng Cường Bảo Vệ Quyền Tác Giả (1)

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, Cục Bản quyền tác giả đã Phối hợp hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội thông qua; Tổ chức thực hiện Đề án tăng cường năng lực, quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đơn vị đã thụ lý trên 5.300 hồ sơ, cấp hơn 5.000 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 18 đơn thư về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tăng Cường Bảo Vệ Quyền Tác Giả (2)

Tăng Cường Bảo Vệ Quyền Tác Giả (3)

Thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền tác giả; Hoàn thiện dự thảo Hồ sơ đề xuất gia nhập Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2.

Phạm Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM