Thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh): Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022

134

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid, ngay từ đầu năm cả hệ thống chính trị và nhân dân TP. Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, để triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Bac Ninh

Cột đồng hồ trên địa bàn phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thành phố đã tập trung hoàn thành chủ đề công tác: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống của nhân dân”; 3 quyết tâm chính trị và 13 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Mặc dù trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn nhưng một số lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực, một vài chỉ tiêu về kinh tế có tiến độ thực hiện chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra nhưng cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng vẫn được đảm bảo, giữ vững.

Cụ thể, tính chung về tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.921,7 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, bằng 111% so với năm 2021; trong đó, thu nội địa 2.971,7 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, bằng 115% so với năm 2021; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.950 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 109% so với năm 2021. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 643,5 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm 2021.

Bac Ninh 1

Kỷ niệm ngày 27/2/2022 tại nghĩa trang liệt sĩ của TP. Bắc Ninh

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ mùa năm 2022. Diện tích cấy lúa vụ xuân: 1.501,8 ha, tăng 8,36 ha so với cùng kỳ, đạt 95,34% kế hoạch. Diện tích cấy vụ mùa: 1.382,6 tạ/ha, giảm 59,7 ha so với cùng kỳ, đạt 95,9% kế hoạch. Chăm sóc tốt 212,45 ha rừng hiện có và 8,57 ha chưa thành rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 2,67%. Tập trung thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”, năm 2022 thành phố Bắc Ninh có thêm 2 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, TP. Bắc Ninh thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19; Thực hiện thành công chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố; Tăng cường các giải pháp xử lý, cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực làng nghề và trong khu dân cư. Trồng 30.000 cây xanh trên địa bàn; Tập trung triển khai đầu tư xây dựng các công trình (09 công trình) công cộng phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, Thành phố còn tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn; thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2023 (đã được HĐND thành phố thông qua, đang trình UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định).

Bac Ninh 2

Hồ điều hòa của TP. Bắc Ninh

Đặc biệt, UBND Thành phố rất chú trọng về công tác bảo vệ môi trường. Thành phố tổ chức kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với 45 cơ sở tại phường Phong Khê; kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm đối với 145 cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn phường Phong Khê. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường, tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong ngày kỷ niệm Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Rà soát, thay đổi, di chuyển các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Thành phố tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; Tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác nội chính. Hiện đã niêm yết là 234 thủ tục hành chính ở cấp thành phố và 162 thủ tục ở cấp phường. Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 40.573 hồ sơ, trả kết quả 39.643 hồ sơ thủ tục hành chính. Trung bình, mỗi ngày tiếp nhận, trả kết quả: 348 hồ sơ/ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 97,6%, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Mặc dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, thành phố Bắc Ninh đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra, xứng đáng là đơn vị đầu tầu kinh tế và chính trị của tỉnh.

Xuân Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM