TP Lào Cai: Tạm dừng dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học từ ngày 19/02

144

Theo đó, tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai kể từ ngày 19/02/2022 cho đến khi có thông báo mới (gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp). Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai, triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định (riêng cấp học mầm non tạm dừng việc dạy học theo Công văn số 583/UBND-VX ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh).

Văn bản cũng nêu rõ riêng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của Đại học Thái Nguyên, cũng như của tỉnh Lào Cai về phòng, chống dịch COVID-19 để linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả.

Theo Laocai.gov

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM