Xã An Tràng (Thái Bình): Hoàn thành kế hoạch kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022

163

An Tràng có diện tích tự nhiên là 521,9 ha là xã nội đồng nằm ở phía nam huyện Quỳnh Phụ, xa trung tâm kinh tế, chính trị của huyện, tỉnh. Xã có 4 thôn nằm trải dài theo dọc bờ sông Diêm hộ, phía đông giáp xã An Dục, xã Đồng Tiến, phía nam giáp xã Đồng Tiến, phía tây giáp xã Đông Hải, xã Đông Phương huyện Đông Hưng, phía bắc giáp xã An Vũ và xã An Dục. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã An Tràng đã hoàn thành kế hoạch đề ra, tạo bước phát triển về kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Xã An Tràng

Trụ sở UBND xã An Tràng

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 gặp không ít  khó khăn và thách thức. Do tình hình thời tiết, dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, giá trị một số sản phẩm nông nghiệp thấp ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển kinh tế của xã An Tràng. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, các ban ngành của huyện Quỳnh Phụ, với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã, đã chủ động khắc phục khó khăn. UBND xã đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch để ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo. Xã An Tràng đã đi đúng hướng theo chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất của Huyện để tạo nguồn hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Đặc biệt là chủ trương góp quyền sử dụng đất không đòi lại để mở rộng đường giao thông, giúp cho bộ mặt giao thông của xã An Tràng khang trang hơn.

Với những gì đã đạt được, bộ mặt xã An Tràng đã được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xã An Tràng 1

Đồng chí Đặng Trung Dũng – Chủ tịch UBND xã An Tràng

Thời gian tiếp theo, xã An Tràng sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế đảm bảo bền vững, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương như: nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục kiểm soát và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã.

Tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng và các tuyến đường giao thông. Đầu tư cho xây dựng cơ bản, các công trình phúc lợi của địa phương, tạo cảnh quan khang trang – sạch đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên cho các công trình giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, các công trình y tế, văn hóa, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường, quản lý kinh tế, tài chính ngân sách. Tăng cường củng cố xây dựng các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đời sống và thu nhập của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Dẫu biết rằng con đường phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chuẩn bị kiện toàn về mọi mặt, sức mạnh tổng hợp của đoàn thể quần chúng, công tác chỉ đạo sát sao của các tổ chức ban ngành, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục củng cố để xây dựng một An Tràng ngày càng năng động, đổi mới, hội nhập trên con đường phát triển kinh tế đất nước.

Xuân Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM